English French German Latviešu Russian
+371 2638 3919 ivo@uotforest.com

“Automatizēta ciršanas atlieku izvedēja izstrāde un testēšana reālā darbības vidē”

Atveseļošanas fonda  Darbības programmas “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2022.gada 13.septembra līdz  2026.gada 30.jūnijam īsteno projektu Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “Grantiņi-1” un SIA “UOT” 2023.gada 1.novembrī uzsāka pētniecības projekta Nr.4.8. “Automatizēta ciršanas atlieku izvedēja izstrāde un testēšana reālā darbības vidē” īstenošanu. Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu ciršanas atlieku izvedēju, kā arī veikt tā pārbaudi reālā darbības vidē.

Pētniecības projektu plānots realizēt līdz 2024.gada 31.oktobrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 170’110,17, tai skaitā EUR 93’431,13 – Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējums.

Pārskata perioda (no 2023. gada 1.novembra līdz 2023.gada 31.decembrim) mērķis bija izstrādāt ciršanas atlieku izvedēja prototipa tehnisko projektu. Attiecīgi pārskata periodā rezultātā tika izstrādāts automatizēta ciršanas atlieku izvedēja tehniskais projekts.  Papildus tam tika veikta prototipa izgatavošanas materiālu izpēte, kur tika secināts, ka visoptimālāk ir izmantot Strenx® 700 MC, jo to salīdzinot, piemēram, ar SJ 355 vienādi stiprā konstrukcijā var izmantot līdz 30% plānāku materiālu. Līdz ar to konstrukcijas svaru var samazināt par 30%.

15.01.2024.